ტელევიზიის 120 არხი

ტელევიზია 10 ლარიდან

ჩვენთან უკეთესია

დავალიანების შემოწმება

კრედიტის აღება

სიახლეები

ინფორმაცია

4-11-2019, 10:33

ინფორმაცია

ეს უნდა იცოდეთ !

ინტერნეტის სიჩქარეები

4-11-2019, 10:33

ინტერნეტის სიჩქარეები

გაიზარდა ინტერნეტ სიჩქარეები,პაკეტეზე ოპტიკური მინი ნაცვლად, ჩამოტვირთვის 5 მბწ-სა იქნება 10მბწ შესაბამისზე მეტი პროპორციით გაიზრდება პაკეტები,ოპტიკური ეკონომი,ექპრესი,ოპტიკური ვიპი. უახლოეს მომავალში იგეგმება ასევე უკაბელო ინტერნეტ მომხარებლებზეც სიჩქარეების ზრდა. იხილეთ ქვე-სათაურში ინტერნეტი

სიახელე !

4-11-2019, 10:33

სიახელე !

კომპანია ახორცილებს ტექნიკურ ცვლილებებს,რაც აისახება ტექნოლოგიურ ცვლილებებში. რიგ რაიონებში უკვე მოქმედებს განახლებული ტექნოლოგიების გადამცემები,(ჯიხაიში,ვანის-რნ შუამთა)რაც საშუალებას გვაძლევს მომხმარებელს გარანტირებული სიჩქარე მივაწოდოთ დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში. დამატებითი ინფორმაციისთვის