ტელევიზიის 120 არხი

ტელევიზია 10 ლარიდან

ჩვენთან უკეთესია

ოპტიკური ინტერნეტი და ბილინგი

ოპტიკური ინტერნეტის (GEPON) ჩართვა შესაძლებელია სამტრედიაში რუსთაველის ქუჩაზე ბინებში.

ახალ საბილინგო სისტემაში, დროებით მხოლოდ GEPON აბონენტები არიან.
მალე, უკაბელო ინტერნეტ მომხმარებლებსაც ექნებათ საშუალება საკომისიოს გარეშე ჩარიცხონ ინტერეტის გადასახადი.