ინტერნეტის სიჩქარეები

ინტერნეტ სიჩქარეების ზრდა განპირობებულია ტელევიზიისთვის გამტარობის  მომზადებასთან.
ქვე-სათაურში ინტერნეტში გაზრდილი უკაბელო პაკეტების გაზრდის შესახებ მიიღებთ სმს შეტყობინებას