გადახდის მეთოდები

საკომისიო გადახდები არის ინდივიდუალური შესაბამისი გადახდის აპარატით

საქართველოს ბანკი ინტერნეტ ბანკითაც შესაძლებელია
ლიბერთი ბანკი

ინტერნეტ ბანკითაც შესაძლებელია!

თი-ბი-სი ინტერნეტ ბანკითაც შესაძლებელია