ტელევიზიის 120 არხი

ტელევიზია 10 ლარიდან

ჩვენთან უკეთესია

დავალიანების შემოწმება

კრედიტის აღება

სიახლეები

ტელევიზია

15-04-2018, 16:19

ტელევიზია

ინტერნეტ ტელვიზიის შეთავაზება აბონენტებისთვის შესაძლებელი იქნება ივლისის თვიდან,როგორც უკაბელო ასევე კაბელიან ქსელზე. უკაბელო მომხმარებლებისათვის იქნება შეზღუდვები გამომდინარე იქედან,თუ რა ტიპის გადამცემს იყენებს აბონენტი. უმეტესობა აპარატურისა იქნება შესაცვლელი, როგორც ჩვენი მომხმარებლების ასევე

სიახელე !

27-09-2017, 16:51

სიახელე !

კომპანია ახორცილებს ტექნიკურ ცვლილებებს,რაც აისახება ტექნოლოგიურ ცვლილებებში. რიგ რაიონებში უკვე მოქმედებს განახლებული ტექნოლოგიების გადამცემები,(ჯიხაიში,ვანის-რნ შუამთა)რაც საშუალებას გვაძლევს მომხმარებელს გარანტირებული სიჩქარე მივაწოდოთ დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში. დამატებითი ინფორმაციისთვის

განმარტება

27-09-2017, 16:50

განმარტება

ინტერნეტის სიჩქარეები რაც აღნიშნულია ქვესათაურში "ინტერნეტი" ძალაშია ყველა სახის აბონენტისთვის