ხელშეკრულება
საკუთარი ანტენით ჩართვა ქსელში.


ანტენის დროებით სარგებლობაში გადაცემა.


ოპტიკური ინტერნეტი.


ოპტიკური ინტერნეტ-ტელევიზია.