საახალწლო დასვენება

კომპანია "ვიჯიეს ნეთვორქი" გილოვაცავთ ახალ წელს!
1/01/2024, 2/01/2024 და 3/01/2024 რიცხვებში ქოლ-ცენტრი არ იმუშავებს.