ტელევიზიის 120 არხი

ტელევიზია 10 ლარიდან

ჩვენთან უკეთესია

ტელევიზია

ინტერნეტ ტელვიზიის შეთავაზება აბონენტებისთვის შესაძლებელი იქნება ივლისის თვიდან,როგორც უკაბელო ასევე კაბელიან
ქსელზე. უკაბელო მომხმარებლებისათვის იქნება შეზღუდვები გამომდინარე იქედან,თუ რა ტიპის გადამცემს იყენებს აბონენტი.
უმეტესობა აპარატურისა იქნება შესაცვლელი, როგორც ჩვენი მომხმარებლების ასევე სხვა ქსელის მომხმარებლების.
ხელშეკრულების შესწორების შემდეგ კომპანია თვენს ბალანსზე არსებულ ტექნოლოგიურად მოძველებულ ანტენას შეგიცვლით ახალი თანამედროვე ანტენით.