მოწყობილობის დაბრუნება!

თუმცა ხშირ შემთხვევაში ვერ ხერხდება დაკავშირება მომხმარებელთან.
ამიტომ სანამ კანონით მოქმედებაზე გადავალთ,საიტზე დაიდება თქვენი მონაცემები, რათა შეძლოთ ინფორმირება იმის შესახებ
რომ კომპანია აპირებს არბიტრაჟის ძალით მოახდინოს საკუთარი მოწყობილობის დაბრუნება!
აქვე განვმარტავთ, მაგალითისთის კომპანიას ოპტიკური ონუსა და ტელევიზიის ბოქსის შეძენა საკმაო თანხა უჯდება,თქვენს მიერ,თუნდაც ექვსი თვის გადახდილი სააბონენტო თვითღირებულების ნახევარსაც არ ჰყოფნის და კომპანია მიდის ზარალზე. ამიტომაც გამოუვალი მდგომარეობიდან გამომდინარე,კომპანია კანონის ძალით მოახდენს საკუთარი ქონების დაბრუნებას.რადგან საკმაო მაშტაბებს მიაღწია უპასუხისმგებლო აბონენტების რაოდენობამ მსგავსი მეთოდი არ მიგვაჩნია არარელევანტურად.