საინფორმაციო ველი

ჯერჯერობით მხოლოდ თიბისიდან შეგიძლიათ გაიგოთ; ბალანსი,ამოწურვის თარიღი,პაკეტის ღირებულება და ა.შ.
ძალიან მალე დაემატება იგივე სერვისი საქ.ბანკსა და ოპაშიც. ასევე საგადასახადო არხებს მალე დაემატება ლიბერთი, ფეი აპარატებში და ვებ გადახდებში.